غریبانه Stranger

صحابه سیدالشهدا
آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

فریاد بزن اسم مولا تو....

السلام علی عبدالله بن امیرالمومنین علیهما السلام

رجز: من پسر صاحب افتخار و شرافتم
آن علی است که در رفتار از همه بهتر است
او شمشیر رسول الله در هنگام بروز گرفتاری هاست...

ببین!
یکه تاز میدان عشق
چگونه در مقابل خونخواران بی رحم و سنگدل ...
از عشق خود صحبت میکند
سلام بر آقایی که در مقابل حرامی هایی که از مولای عالم کینه در دل داشتند...
و جنگ را بر اسمش به پا کردند...
و حسین را به جرم عشقش دشمن شدند ...
سر بلند کرد و با غرور از عشق عالمین خواند! از امیر دلها!
او سرش را آورده بود تا در راه مدح مولای عالم و عشق حسین بن علی علیها السلام بدهد
آقای من به ما غیرتی عنایت فرما تا بتوانیم از اسم مولای عالم
و عشق خون خدا در این وانفسای روزگار دفاع کنیم
و تشته جان دادن بر این اسم باشیم


peace Ali Abdullah bin Ali

Self: my son proud owner of Honor

Ali is the behavior of all the best
...His sword is the Messenger of Allah in times of trouble

See it!
Field athlete Love
...How cruel and heartless criminals in front of
Speaks of his love
...Hi man against whom the Lord forbidden world of hatred in their hearts
...Hussein was convicted and love the enemy
!Head high and proud of scholars love to read! master hearts
He brought her to the praise of the Lord of the universe and give love Husayn ibn Ali AS
Mr. Grant to get the name of the Lord I'm jealous of our universe
Blood and love of God in this world to defend End
And the name of our lives Thirsty

امام زمان فدایی چون عباس می خواهد....

سلام بر قمری که شهید لقب گرفت
سلام بر عبد صالحی که حلقه ی اتصال بین امام و بندگان شد
آقای من تو سقای عشقی 
مشک تو پر از عشق بود و وقتی تیر خورد آب را نه، بلکه عشق را روی زمین ریخت
و به همین خاطر علقمه ی تو سرزمین عشق شد و تسکین قلب عاشقان
چه زیبا عشق بازی کردی زمانیکه زکات چشم و دست خود را دادی 
کی حرمله می توانست چشمهای نافذ تو را نشانه برود 
تو خود دیگر خواستار چشمی نبودی که بی وفایی کرد و آب را دید
کی میتوانستند دستت را قطع کنند؟ 
تو خود دیگر خواستار دستی نبودی که بی وفایی کرد و زیر آبی رفت که اربابت را از آن منع کردند
اما آقای من میدانم همه این سختی ها را به خاطر لحظه آخر تحمل کردی(یا اخا ادرک اخا)
عباس جان
من هم امامی دارم غریب
با این تفاوت که او حتی عباس ندارد
با وفایی ندارد...
ای آقای وفای عالم درس وفا داری بده!
که تا به حال سر این درس لنگیده ام....

Peace dove became a martyr
Hi Abdul He was a short loop between the Imam and his servants
Mr I love Water supply
Musk was filled with love and when you hit the water was not, but love poured on the ground
And that's why you alghame land of love and loving heart relief
What a beautiful love when you give alms eyes and his hands
When you sign penetrating eyes could go Harmale
You no longer want faithlessness eye and vision water
?Who could cut your hand
I was no longer demanding that disloyalty and went snorkeling that it forbade Arbabt
But I know all the hardships he endured for the last minute you or perceived Akha Akha
A. John
I have lonely Guidance
The difference is that he does not even Abbas
...With no betrayal 
!He wanted to deliver world class loyalty
...Which has had over the course of my Lngydh

اشک مظلوم

سلام بر طفلی که قلبش به بزرگی دریا بود 
آن دلباخته ای که اشکش نه به خاطر عطش بلکه به خاطر عشقش به معشوق بود
آقای من تو با اشکت فهماندی که 
کلمات سرد و بی روح دنیایی نیست که ما را به وصال می رساند
آقا هنوز هم در روضه های تو صدای گریه ی طفل نوزادی
 تاثیرش بر دل عاشقان بیشتر از کلمات سرد و بی روح دنیایی است
آری عاشق که باشی سوز گریه ات هم آتش عشق را در دل غیر روشن میکند
به فدای تو ای شش ماهه که اسم عشق بازی را به عالمیان یاد دادی
تو بر دست حسینبلند شدی تا نشانه مظلومیت معشوقت باشی
تیر خوردی تا خونت در آسمان ها غربت اربابت را فریاد بزند
و غروب تا ابد به یاد حسین تو غم بار باشد
مهدی جان ای کاش دلم آنقدری از دوریت خون میشد 
که بتوان مثل خون علی اصغر جار بزند غربت را...

Hi baby whose heart was as big as the sea
Lovesick that come rolling it not because of hunger but because of his love for his beloved.
Mr. I know that with tears
Keywords cold world that we bring to the Joinery
Sir, I still cry at the Shrine of Newborns
  Lovers greater effect on the cold world of words
Yeah, I love that you cry burning fire of love in the hearts of non-clear
Maybe you love to play in the six months to name the worlds taught
I am putting up a sign you're on the Hsynblnd
Nostalgia was shot in the heavens so scared to shout Arbabt
And sunset times will be forever remembered Hussein sorrow
John M. I wish I had enough blood Dvryt
That would be like blood AA Jar of nostalgia 

خداحافظی

السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیلمن سلالة  ابراهیم

سلام بر عاشقی دلباخته که دیوانه وار 

به عشق دلدارش در عشق بازی مقدم شد...

و مقدم شد از برای غلطیدن در دریای خون خود

آری هنگام رفتنش لیلای حرم های حضرت عشق را ملاقات کرد 

او دید که اشک های زینب بر روی کویر گونه هایش می ریزد

و گریه های ملتمسانه رقیه را دید

اما سر سپرد

او پر شده بود از عشق حسین...

او نیت کرد...

اولین آینه ی بنی هاشم به نیت این به میدان عشق رفت که هزار برابر برگردد

علی عشق امام زمانش را حتی با گریه رقیه و دل خون عقیله العرب معاوضه نکرد

او دلش را به امامش داده بود...

به همین خاطر دلی نداشت که برای غیر از معشوق حقیقی اش بلرزد

دل او مثل بدنش اِرباً  اربای حسین بود...

مهدی جان 

تشنه است دلم تشنه ی اِرباً  اربا شدن به پای چشم های حسین

کخ می دانم رمز فدایی شدن اکبر، حسینی شدنش بود...Peace the first generation of fine race of Abraham race

Hi lovesick love that crazy

Dldarsh was preceded in love with love ...

And to drag ourselves along the sea front from their blood.

Yes, when walking on the shrine of Hazrat love Leila met

Zainab saw the tears on her cheeks puts Desert

Cry and cry and saw Roqiyeh

But his head

He was full of love Hussein ...

He was in good ...

The first mirror Banihashem intention to return the love that a thousand times

Imam Ali's love of her time crying even Roqiyeh heart and blood was exchanged Arab Qylh

He had given his heart to their Imam ...

So I had a heart for other than its true lover quaked

He was like his heart Erbaa Erbaa Hussein ...

dear mahdi

I was thirsty thirsty Erbaa Erbaa to the eyes of Hussein

Koch know the secret of the great devotion, was his Hosseini ...